Privacy Policy


Laatste update: 15 mei 2018

Onze privacy policy is onlangs aangepast in verband met de AVG-wetgeving. Wij hebben ons best gedaan om alle benodigde informatie in deze privacy policy op te nemen.

Mocht u iets missen of een aanvulling hebben dan horen wij dat uiteraard graag.

Identiteit van de onderneming

Sports & Leisure Co. BVBA
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen: 0879170089
BTW-nummer: BE0879170089

Contactgegevens

Wij zijn gevestigd in Peer, Vrijheidslaan 39.

Onze klantenservice is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 16u op het volgende telefoonnummer: 0494/08.99.99. We hebben geen fysieke winkel dus voor persoonlijk contact dient een afspraak gemaakt te worden.
Persoonsgegevens
Wanneer hebben we het eigenlijk over persoonsgegevens? En wanneer zijn deze privacy-gevoelig? Kortweg zijn persoonsgegevens alle gegevens waarmee personen individueel te identificeren zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand een bestelling plaatst. Denk bijvoorbeeld aan gegevens zoals:

 • Naam
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Locatie data (bijv. gps-coördinaten)
 • IP-adressen

Wij hebben maatregelen genomen om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersinformatie te verzamelen. Dit houdt in dat we inzicht krijgen in alle bezoekers van onze website. Dit is voor ons intern een tool om te kijken of bepaalde acties werken en wat de piekmomenten van bijvoorbeeld bestellingen zijn.

Wij hebben alle IP-adressen die wij verzamelen middels Google Analytics geanonimiseerd. Dit betekent dat wij niet uw volledige IP-adres doorsturen naar Google Analytics. Hierdoor hebben wij geen specifiek inzicht waar u zich bevindt.

Statistieken op de server

Er worden geen statistieken bijgehouden op onze server. Dit hebben wij in overleg met de hosting partij uitgeschakeld.

Onze hosting partij houdt nog wel (beperkt) IP-adressen van bezoekers bij. Deze IP-adressen zijn niet direct benaderbaar via een website. Onze hosting partij doet dit in het oogpunt van beveiliging. Indien er een aanval plaatsvindt, is het voor onze hosting partij van essentieel belang om de “dader” te kunnen traceren. Dit kan alleen op basis van een IP-adres.

Accountgegevens

Zodra u een bestelling in onze webshop plaatst, worden uw NAW- en bankgegevens (die u heeft opgegeven tijdens het bestellen) opgeslagen in onze webshop database. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te kunnen afhandelen. Het maakt niet uit of u een geregistreerde klant of gast klant bent. Uw gegevens worden altijd opgeslagen.

Wij bieden de mogelijkheid om onze website te bezoeken over een beveiligde SSL (https) verbinding. Kijk altijd in uw browserregel of u het groene slotje ziet staan. Indien dit niet het geval is, dan verstuurd u uw gegevens over een niet beveiligde verbinding.

Wij gebruiken uw NAW- en bankgegevens alleen voor het afhandelen van uw bestelling. Alleen onze medewerkers hebben toegang tot uw gegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nihonsport-belux.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Sisow

Voor het accepteren van betalingen maken wij gebruik van het betaalplatform Sisow. Sisow zorgt ervoor dat uw betaling afgehandeld kan worden. Zodra u een betaling uitvoert, dan zal dit altijd via een tussenrekening van Sisow gaan. Uw NAW- en bankgegevens zijn daarom ook bekend op het Sisow platform. Deze gegevens zijn alleen door ons en Sisow te bekijken.

Uw transactie wordt altijd verstuurd over een beveiligde SSL-verbinding.

Meer informatie over Sisow: https://www.sisow.nl/over

ERP-systeem

Tevens maken wij gebruik van een ERP-systeem. De betekenis van ERP is Enterprise Resource Planning. Dit is software die ondersteunend is aan alle processen binnen ons bedrijf. Door het gebruik van een ERP-systeem zijn wij in staat om het gebruik van bedrijfsmiddelen te controleren en de efficiëntie van onze activiteiten te verbeteren.

Boekhouder/accountant

Voor onze boekhouding zijn wij verplicht uw gegevens te delen met onze boekhouder en accountant.

Delen met anderen

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wilt u meer weten over onze cookies, kijk dan hier. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Termijn

Wij bewaren uw gegevens zolang wettelijk van ons wordt verlangd. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. U bent ten alle tijden vrij om deze gegevens – door ons – te laten verwijderen. Zie kop “Gegevens inzien, rectificeren of verwijderen” voor meer informatie.

Gegevens inzien, rectificeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nihonsport-belux.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer (RRN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recht op bezwaar

Mocht u bezwaar willen maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u dat melden door een mail te sturen naar info@nihonsport-belux.be.

Recht op intrekking

Indien uw gegevens met toestemming zijn verkregen dan kunt u ten alle tijden uw toestemming intrekken. Dit kunt u melden door te mailen naar info@nihonsport-belux.be.

Klachten

Wij proberen uw wensen ten alle tijden op een goede manier ten uitvoer te brengen. Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn met betrekking tot onze handelswijze, dan kunt u altijd contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.privacycommission.be

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nihonsport-belux.be.